Thông báo Bảo mật

Dữ liệu của bạn được bảo vệ hoàn toàn.

Chính sách sử dụng thông tin
Bạn cần tính đến các hạn chế sau nếu bạn sử dụng thông tin tài nguyên từ trang web của Fix Club:

Chính sách Bảo mật
1. Trang web này và nội dung của nó chịu chi phối theo luật bản quyền và sở hữu trí tuệ.
2. Bạn không thể sử dụng tài liệu từ trang web này hoặc thay đổi văn bản gốc mà không được sự cho phép trước từ Công ty Fix Club. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần sự chấp thuận như vậy.
3. Bạn có thể sao chép hoặc công bố thông tin từ trang web này trên bất kỳ tài nguyên nào khác trên mạng Internet nếu bạn chỉ định chúng tôi làm nguồn thông tin trong tiêu đề và cung cấp liên kết tới văn bản nơi thông tin được trích dẫn từ đó.

1. Nghĩa vụ
2. Thu thập và đăng ký dữ liệu
3. Sử dụng dữ liệu cá nhân
4. Tệp cookie
5. Bảo mật
6. Chấp thuận của bạn
7. Quyền của bạn
8. Yêu cầu

1. Nghĩa vụ
Tính bảo mật của khách truy cập trang web và khách hàng của chúng tôi tại thời điểm hiện tại và trong quá khứ là rất quan trọng đối với chúng tôi. Công ty Fix Club phải thực hiện tất cả các bước cần thiết để bảo vệ mọi thông tin về bạn mà chúng tôi thu thập, lưu trữ và sử dụng.

2. Thu thập và đăng ký dữ liệu
Khi bạn mở một tài khoản với chúng tôi, chúng tôi cần thu thập một số thông tin cá nhân từ bạn. Bằng cách hiểu về nhu cầu tài chính của bạn, chúng tôi có thể cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phù hợp nhất cho bạn với tư cách là khách hàng của chúng tôi, bao gồm thông tin về chiến lược đầu tư, quy trình xử lý yêu cầu của bạn và các giao dịch tài chính.

Chúng tôi yêu cầu, thu thập và xử lý các dữ liệu cá nhân sau:

Thông tin cá nhân và thông tin tài chính cần thiết để điền vào các biểu mẫu trực tuyến.

Xin lưu ý, nếu bạn quyết định ngừng hợp tác với Fix Club, chúng tôi sẽ vẫn lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong năm năm sau đó.

Để các đối tác cảm thấy thoải mái khi hợp tác với chúng tôi, chúng tôi đăng ký và xử lý:

Mọi cuộc trò chuyện qua điện thoại và/hoặc thư điện tử mà chúng tôi trao đổi với bạn, bao gồm bất kỳ cuộc trò chuyện qua điện thoại và/hoặc thư điện tử nào mà có thể dẫn đến sự hợp tác giữa Fix Club và đối tác.

Xin lưu ý rằng tất cả các ghi chép nêu trên được lưu trữ trong vòng năm năm nhưng khoảng thời gian đó có thể kéo dài đến bảy năm theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

3. Sử dụng dữ liệu cá nhân
Danh sách dưới đây đưa ra các lý do tại sao Fix Club có thể cần sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn:

Để xác minh danh tính của bạn

Để quản lý tài khoản của bạn với chúng tôi

Xử lý các giao dịch tài chính

Để gửi cho bạn thông tin về các giao dịch tài chính và dịch vụ có liên quan

Để thông báo cho bạn những tin tức mới nhất về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, để chuyển tiếp bất kỳ thông tin nào khác liên quan đến sự hợp tác của bạn với chúng tôi

Để cải thiện hoặc tối ưu hóa hoạt động của trang web

Để thu thập dữ liệu phân tích và thống kê giúp chúng tôi tiếp tục cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho bạn

4. Tệp cookie
Tệp cookie lưu trữ các mẩu thông tin thu thập được khi bạn lần đầu truy cập vào trang web của chúng tôi và sau đó được trình duyệt của bạn lưu trữ. Nếu bạn tái truy cập vào trang web của chúng tôi, dữ liệu được lưu trữ trong các tệp cookie đó sẽ được sử dụng để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng của bạn. Ví dụ, tệp cookie có thể nhớ tên người dùng và mật khẩu mà bạn dùng để đăng nhập. Do đó, các tệp cookie được trang web sử dụng để cung cấp cho khách truy cập trải nghiệm người dùng được cá nhân hóa.

Nếu bạn không đồng ý với chính sách lưu trữ cookie của chúng tôi, bạn có thể tắt các tệp cookie và sử dụng trình duyệt của mình như bình thường.

5. Bảo mật
Fix Club phải cố gắng hết sức để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật nghiêm ngặt và sử dụng các công nghệ bảo mật cập nhật.

6. Chấp thuận của bạn
Bằng cách truy cập trang web này, bạn đồng ý lưu trữ và sử dụng dữ liệu cá nhân của mình như đã nêu trong Chính sách Bảo mật này.

7. Quyền của bạn
Mỗi người dùng được đảm bảo một số quyền liên quan đến dữ liệu cá nhân của họ theo Đạo luật Quyền riêng tư. Các quyền này bao gồm quyền truy cập và/hoặc sửa đổi dữ liệu cá nhân của bạn, quyền loại trừ dữ liệu của bạn khỏi quá trình xử lý. Fix Club đảm bảo dữ liệu cá nhân của bạn được bảo vệ đầy đủ theo yêu cầu của các luật và quy định hiện hành liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân.

8. Yêu cầu
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào và bạn chưa tìm thấy câu trả lời cho chúng trong Chính sách Bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua e-mail (info@fix.club) hoặc qua điện thoại (+6499710677).