Liczba miejsc pracy w USA w VI wzrosła o 213 tys., dynamika płac +2,7 proc. rdr (opis)

06.07.2018.

(PAP) Liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych w czerwcu wzrosła o 213 tys. wobec oczekiwanych 195 tys. - podał amerykański Departament Pracy w komunikacie. Wynagrodzenia godzinowe wzrosły w maju o 0,2 proc. mdm i 2,7 proc. rdr. Oczekiwano 0,3 proc. mdm i 2,8 proc. rdr.

Dane o liczbie miejsc pracy za maj zrewidowano do 244 tys. z 223 tys.

Dwumiesięczna rewizja nowych miejsc pracy w sektorach poza rolnictwem wyniosła plus 37 tys.

Liczba miejsc pracy w amerykańskim sektorze prywatnym wzrosła w czerwcu o 202 tys., podczas gdy miesiąc wcześniej wzrosła o 239 tys., po korekcie z 218 tys. Oczekiwano 190 tys.

Stopa bezrobocia wyniosła w USA w maju 4,0 proc. vs konsensus 3,8 proc., wobec 3,8 proc. w maju.

W maju wynagrodzenia wzrosły o 0,3 proc. mdm, a rdr wzrosły o 2,7 proc.

Departament Pracy podał również, że wskaźnik zatrudnienia, określający, jaki odsetek ludności w wieku produkcyjnym pracuje zawodowo, wyniósł w czerwcu 62,9 proc., wobec 62,7 proc. w maju. (PAP Biznes)