Notis Privasi

Data anda dilindungi sepenuhnya.

Dasar penggunaan maklumat
Anda perlu mengambil kira sekatan berikut jika anda menggunakan maklumat atau sumber dari laman web Fix Club:

Dasar Privasi
1. Laman web ini dan kandungannya adalah tertakluk kepada undang-undang hak cipta dan hak milik intelektual.
2. Anda tidak boleh menggunakan bahan dari laman web ini atau menukar teks asal tanpa mendapatkan kebenaran terdahulu daripada Fix Club Ltd. Sila hubungi kami sekiranya anda memerlukan kebenaran sedemikian.
3. Anda boleh menyalin atau menghebahkan maklumat dari laman web ini pada sebarang sumber lain di Internet jika anda menyatakan kami sebagai sumber maklumat dalam tajuk anda dan menyertakan pautan bagi teks di mana maklumat tersebut diperolehi.

1. Kewajipan
2. Pengumpulan dan pendaftaran data
3. Penggunaan data peribadi
4. Fail kuki
5. Keselamatan
6. Kebenaran anda
7. Hak anda
8. Permintaan

1. Kewajipan
Kerahsiaan tentang pengunjung ke laman web kami dan pelanggan kami, pada masa kini dan masa lampau, adalah penting bagi kami. Fix Club Ltd. mengambil setiap langkah yang diperlukan untuk melindungi sebarang maklumat tentang anda, yang dikumpul, disimpan dan digunakan.

2. Pengumpulan dan pendaftaran data
Apabila anda membuka akaun dengan kami, kami memerlukan beberapa maklumat peribadi daripada anda. Dengan memahami keperluan kewangan anda, kami boleh menawarkan produk dan perkhidmatan yang paling sesuai untuk anda sebagai pelanggan kami, yang merangkumi maklumat tentang strategi pelaburan, pemprosesan permintaan anda dan pemprosesan transaksi kewangan.

Kami meminta, mengumpul dan memproses data peribadi berikut:

Maklumat peribadi dan kewangan yang diperlukan untuk mengisi borang dalam talian

Sila maklum bahawa jika anda memutuskan untuk menamatkan kerjasama dengan Fix Club, kami akan menyimpan data peribadi anda sehingga lima tahun berikutnya.

Untuk kemudahan rakan niaga kami, kami mendaftarkan dan memproses:

Sebarang perbualan telefon dan/atau mesej emel dengan anda, termasuk sebarang perbualan telefon dan/atau mesej emel yang mungkin membawa kepada kerjasama antara Fix Club dan rakan niaga kami.

Sila maklum bahawa semua rekod yang disebut di atas akan disimpan selama lima tahun tetapi tempoh tersebut mungkin dilanjutkan sehingga tujuh tahun atas permintaan pihak berkuasa yang kompeten.

3. Penggunaan data peribadi
Senarai berikut menggariskan sebab-sebab mengapa Fix Club perlu menggunakan data peribadi anda:

Untuk mengesahkan identiti anda

Untuk mentadbir akaun anda dengan kami

Untuk memproses transaksi kewangan

Untuk menghantar anda maklumat tentang transaksi kewangan dan perkhidmatan yang berkenaan

Untuk memaklumkan anda tentang berita terkini tentang produk dan perkhidmatan kami, untuk memaklumkan sebarang maklumat lain berkenaan kerjasama anda dengan kami

Untuk meningkatkan atau mengoptimumkan operasi laman web

Untuk mengumpul data analisis dan statistik yang membantu kami untuk menyediakan produk dan perkhidmatan untuk anda

4. Fail kuki
Fail kuki menyimpan maklumat-maklumat kecil yang dikumpul apabila anda mengunjungi laman web kami buat kali pertama dan akan disimpan oleh pelayar web anda. Jika anda mengunjungi semula laman web kami, data yang disimpan dalam fail kuki ini akan digunakan untuk mengoptimumkan pengalaman anda sebagai pengguna. Sebagai contoh, fail kuki mungkin akan mengingat nama pengguna dan kata laluan yang digunakan untuk melog masuk. Lantas, fail kuki digunakan oleh laman web untuk menawarkan pengunjung pengalaman pengguna yang khusus.

Jika anda tidak bersetuju dengan dasar penyimpanan kuki kami, anda boleh memadamkan fail kuki dan menggunakan pelayar web anda seperti biasa.

5. Keselamatan
Fix Club mengambil setiap langkah yang mungkin untuk melindungi data peribadi anda dengan mematuhi piawaian keselamatan yang ketat dan menggunakan teknologi keselamatan yang terkini.

6. Kebenaran anda
Dengan mengunjungi laman web ini, anda memberi kebenaran anda bagi penyimpanan dan penggunaan data peribadi anda sebagaimana yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini.

7. Hak anda
Setiap pengguna dijamin mempunyai hak berkenaan data peribadi mereka oleh Akta Privasi. Hak-hak ini termasuk hak untuk mengakses dan/atau mengubah suai data peribadi anda dan hak untuk pengecualian data anda daripada pemprosesan. Fix Club menjamin bahawa data peribadi anda dilindungi sepenuhnya sebagaimana yang diperlukan di bawah undang-undang dan peraturan yang berkenaan berkaitan perlindungan data peribadi.

8. Permintaan
Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan dan anda tidak menemui jawapannya dalam Dasar Privasi ini, sila hubungi kami melalui emel (info@fix.club) atau telefon (+6499710677).