Нууцлалын мэдээлэл

Таны мэдээлэл бүрэн хамгаалалагдсан.

Мэдээлэл ашиглах бодлого
Хэрвээ та Fix Club-ийн вэбсайтыг эх сурвалжаа болгон мэдээлэл авч ашиглаж байгаа бол дараах хязгаарлалтуудыг анхаарч үзэх ёстой:

Нууцлалын Бодлого
1. Энэ вэбсайт болон үүний дотор байх контентууд нь зохиогчийн болон оюуны өмчийн хуульд хамаарна.
2. Fix Club Ltd компаний зөвшөөрөлгүйгээр, энэхүү вэбсайтын доторх материалуудыг эсвэл эх бичвэрийг өөрчлөн ашиглаж болохгүй. Хэрвээ танд энэ мэт зөвшөөрөл хэрэгтэй болвол бидэнтэй холбогдоорой.
3. Хэрвээ та гарчигтаа биднийг эх сурвалж болгон тодотгон, мэдээлэл авсан эх сурвалжийнхаа линкийг текст хэлбэрээр зааж өгсөн тохиолдолд энэ вэбсайт доторх мэдээллийг хуулж эсвэл бусад эх сурвалж дээр нийтэлж болно.

1. Үүрэг хариуцлага
2. Мэдээлэл цуглуулалт ба бүртгэл
3. Хувийн мэдээллийн ашиглалт
4. Күүкий файлууд
5. Хамгаалалт
6. Таны зөвшөөрөл
7. Таны эрх
8. Хүсэлт

1. Үүрэг хариуцлага
Манай вэбсайтад зочилсон урьдны болон өнөөгийн зочид, харилцагчдын нууцлал нь бидэнд маш чухал. Fix Club Ltd. компани нь таны талаар өөрсдийн цуглуулж, хадгалж, ашиглаж байгаа ямар ч мэдээллийг хамгаалахын тулд хийж болох бүх алхмыг хийнэ.

2. Мэдээлэл цуглуулалт ба бүртгэл
Таныг аккаунт нээх үед, бидэнд таны зарим хувийн мэдээллүүд хэрэг болно. Таны санхүүгийн хэрэгцээг мэдсэнээр, манай харилцагч болохын хувьд, хөрөнгө оруулалтын стратеги, таны хүсэлтийн процесс, санхүүгийн гүйлгээний үйл явцын талаарх мэдээлэл агуулсан хамгийн тохиромжтой бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээгээр бид таныг хангана.

Бид дараах хувийн мэдээллийг асуун, цуглуулж, боловсруулдаг:

Онлайн маягт бөглөхөд шаардагдах хувийн болон санхүүгийн мэдээлэл

Санамж: Хэрвээ та Fix Club-тай хамтын ажиллагаагаа зогсоохоор шийдсэн бол бид таны хувийн мэдээллийг дараагийн таван жилийн турш хадгална.

Хамтрагчдынхаа ая тухын үүднээс бид дараахыг бүртгэж, боловсруулдаг:

Бидний тантай солилцсон утасны харилцан яриа болон имэйл мессежүүд. Үүнд Fix Club болон хамтрагчийг хамтын ажиллагаанд хөтөлсөн утасны харилцан яриа болон имэйл мессежүүд багтана.

Санамж: дээр дурдсан бүртгэл таван жилийн турш хадгалагдана. Гэхдээ эрх мэдэл бүхий удирдлагын хүсэлтээр энэ хугацаа долоо хүртэлх жилээр сунгагдаж болно.

3. Хувийн мэдээллийн ашиглалт
Дараах жагсаалтаас та яагаад Fix Club таны хувийн мэдээллийг ашиглах шаардлагатай болохыг харж болно:

Таны бичиг баримтыг баталгаажуулахын тулд

Таны аккаунтыг удирдахын тулд

Санхүүгийн гүйлгээг боловсруулахын тулд

Санхүүгийн гүйлгээ болон түүнтэй холбоотой үйлчилгээний мэдээллийг танд илгээхийн тулд

Таныг манай бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээний тухай мэдээллээр байнга хангахын тулд, бидэнтэй хамтран ажиллахтай холбоотой бусад мэдээллийг танд хүргэхийн тулд

Вэбсайтын ажиллагааг оновчтой болгох эсвэл сайжруулахын тулд

Танд бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээг үргэлжлүүлэн хүргэхэд бидэнд туслах анализын болон статистикын өгөгдөл цуглуулахын тулд

4. Күүкий файлууд
Күүкий файлууд (Cookie files) нь таныг манай вэбсайтад анх зочлоход маш бага хэмжээний мэдээлэл цуглуулан өөртөө агуулж байх ба дараа таны хөтөч (browser) күүкий файлуудыг хадгалан авдаг. Хэрвээ та манай сайтад дахин зочилвол, эдгээр күүкий файлд орших мэдээллүүдийг хэрэглэгчийн туршлагыг оновчтой жолоодохын тулд ашигладаг. Жишээ нь, күүкий файлууд нь таны нэвтрэхдээ ашигладаг хэрэглэгчийн нэр болон нууц үгийг санаж байж болно. Түүнчлэн, вэбсайтууд хэрэглэгчийн туршлагыг биеллээ олуулахын тулд күүкий файлуудыг санал болгодог.

Хэрвээ та манай күүкий хадгалах бодлоготой санал нийлэхгүй байвал, күүкий файлуудыг хааж, хөтчөө энгийн байдлаар ашиглаж болно.

5. Хамгаалалт
Fix Club нь аюулгүй байдлын нарийн стандартуудын дагуу таны хувийн мэдээллийг хамгаалахын тулд байж болох бүх оролдлогыг хийх ба байнга шинэчлэгдэж байдаг хамгаалалтын технологиудыг ашиглана.

6. Таны зөвшөөрөл
Та манай сайтад зочилсноор, Нууцлалын Бодлогод дурдсан хувийн мэдээлэл хадгалах болон ашиглахыг зөвшөөрсөнд тооцно.

7. Таны эрх
Хэрэглэгч бүр Нууцлалын Актын дагуу хувийн мэдээлэлтэйгээ холбоотой хэд хэдэн эрх эдэлнэ. Энэ эрхүүдэд, хувийн мэдээлэлдээ нэвтрэх эсвэл хувийн мэдээллээ өөрчлөх эрх, боловсруулалтанд өөрийн мэдээллээ оруулахгүй байх эрх мөн багтана. Fix Club нь хувийн мэдээлэл хамгаалалтай холбоотой хууль, тогтоомжийн дагуу таны хувийн мэдээллийг баталгаатай бүрэн хамгаална.

8. Хүсэлт
Хэрвээ та сонирхсон асуултынхаа хариуг энэхүү Нууцлалын Бодлогоос олоогүй бол бидэнтэй имэйлээр (info@fix.club) эсвэл утсаар (+6499710677) холбогдоорой..