🔓 Нэвтрэх + Бүртгүүлэх
+<% code %>
ПИН код нь санхүүгийн гүйлгээ хийхэд баталгаа болох нууц код юм. Тус код таны хаягны нууц кодоос өөр байх ёстой. Таны мөнгийг хамгаалах бас нэгэн хэрэгсэл юм. Хэн нэгэн таны хаягны кодын олж мэдсэн, эсвэл таасан байсан ч ПИН кодгүйгээр мөнгө авах, эсвэл гүйлгээ хийж чадахгүй. Аюулгүй байдлын үүднээс таны ПИН код мейл эсвэл захидлаар баталгаажуулагдахгүй. Та кодоо цээжлээд үргэлж нууц байлгах ёстой.