🔓 כניסה + הירשם
+<% code %>
ה- PIN הוא קוד סודי שבו תשתמש כדי לאשר כל עסקה פיננסית. עליו להיות שונה מהסיסמה של החשבון שלך. הוא משמש הגנה נוספת עבור הכסף שלך. גם אם מישהו מקבל או מנחש את סיסמת החשבון שלך, הוא לא יוכל למשוך כספים או להשלים עסקה ללא מספר הזיהוי האישי שלך. משיקולי ביטחון, מספר הזיהוי האישי שלך לא יאומת בדוא"ל או בהודעה. עליך לזכור או לשמור עליו בכל עת.