"FIX CLUB:
Klub investorů, klub výdělečných obchodnů, klub unikátních technologií"

Bonusový program

Pro klienty Fix Clubu, kteří chtějí vyšší profit a odměny jsme vytvořili jedinečný bonusový program. Jeho jedinečnost a nadřazenost ve srovnání s ostatními bonusovými programy se skrývá v několika klíčových aspektech::

 1. Profit od každého partnera: můžete vydělávat bonusy z naší struktury díky neomezenému referenčnímu programu.
 2. 10-úrovňový bonusový program umožňuje kontinuální profit z každého partnera v naší struktuře.
 3. Upgradování statusu v našem referenčním programu je pokaždé odměněno extra bonusy.
 4. Extra bonusy navíc jsou vypláceny k "Zůstatku bonusu". Pak stačí otevřít si jakýkoliv dostupný "prémiový" vkladový plán. Denní profit z těchto plánů se vyplácí přímo do hlavního zůstatku a okamžitě po připsání je dostupný pro výběr.
status change
status growth

Referenční program

Bonusový program sestává z 10 úrovní kariérních kroků a postup nahoru vám nabízí nejen nový status, ale rovněž extra bonusy, které mají vliv na váš pravidelný příjem.

Stát zákazníkem společnosti, partner dostane první úroveň - START. Abyste se dostali na druhou úroveň, potřebujete sami, nebo společně s vaší strukturou, společný obrat 3 000 dolarů bez ohledu na čas. Chcete-li přejít na třetí úroveň - 25 00 a tak dále na 10. úroveň.

status line

Od Stříbrného statusu dál náš partner obdrží další peněžní odměny:

 1. Silver (povinný obrat 25000 $ a osobní obrat 1000 $) - 500 $ bonus.
 2. Gold (povinný obrat 50000 $ a osobní obrat 2000 $) - 1000 $ bonus.
 3. Platinum (povinný obrat 100000 $ a osobní obrat 5000 $) - 2000 $ bonus.
 4. Emerald (povinný obrat 500000 $ a osobní obrat 15000 $) - 5000 $ bonus.
 5. Sapphire (povinný obrat 1000000 $ a osobní obrat 30000 $) - 10000 $ bonus.
 6. Ruby (povinný obrat 3000000 $ a osobní obrat 120000 $) - 50000 $ bonus.
 7. Diamond (povinný obrat 10000000 $ a osobní obrat 170000 $) - 150000 $ bonus.
 8. Red-Diamond (povinný obrat 30000000 $ a osobní obrat 200000 $) - 500000 $ bonus.

Při dosažení Levelu 10 - ČERVENÝ DIAMANT a obdržení jednorázového bonusu 500 000$, ČERVENÝ DIAMANT začíná s extra bonusem 200 000$ za každého člena vaší referenční struktury, který dosáhne na Level 10 ČERVENÝ DIAMANT, až do pěti fází hloubky. Čím více partnerů ve vaší struktuře má status ČERVENÝ DIAMANT, tím víc bonusů budete dostávat.

status pyramid

Výdělečnost partnera závisí na obratu a statusu.

Předpokládejme, že za dva měsíce dosáhnete na ZLATÝ status s celkovým podílem 11% v referenčním programu a pozvali dalšího investora, který přinese 7000$. Vzhledem k vašemu Levelu 4 a celkové výdělečnosti 11%, bude váš příjem z referenčního programu 770$. Čím vyšší obrat a status máte, tím více vyděláváte.

Strukturální příjem partnera

Podívejme se na to, kolik vyděláte na struktuře na Levelu 2 - BRONZOVÝ. Předpokládejme, že tento status máte už měsíc a vaše struktura se skládá z pěti partnerů na Levelu START. Spolu jste dosáhli na obrat 17 000$. Osobně jste přilákali investory, kteří přinesli 8 000$ a z toho jste vydělali 640$.

Tři z vašich partnerů Levelu START si také vedli dobře a dohromady přinesli 9 000$ investice, zatímco zbývající dva nikoli, a jejich obrat je 0. Pojďme vypočítat váš příjem z dosaženého obratu 9 000$ bere v potazrozdíl mezi hodnotou příjmu pro LEVEL 1 a 2 ve výši 2%. Příjem od partnerů na levelu START je 180$.

Teď si sečtěme celkový příjem vás i vaší struktury. Celkem váš příjem za měsíc práce s BRONZOVÝM statusem je 820$.

status example
status calc

Například, za každou investici kterou vaši partneři přitáhnou na absolutně kterékoli strukturální úrovni, bez ohledu na to, zda je to 5., 10., nebo 40. linie hloubky, vždy obdržíte z rozdílu statusu uvnitř vaší struktury %.

Předpokládejme, že jste pracovali měsíc se ZLATÝM statusem a vaše struktura se skládá ze dvou STŘÍBRNÝCH, jednoho BRONZOVÉHO a jednoho START partnera získala 98 000$. Váš objem je 9 000$, a z toho jste vydělali 990$.

status referral
 1. Teď vypočítejme profit ze dvou STŘÍBRNÝCH partnerů. Vaši STŘÍBRNÍ partneři přispěli částkou 70 000$. Ze 70 000$ odečteme 1% rozdíl mezi hodnocením profitu pro Levely 4 a 3.
  ( GOLD - SILVER ) = ( 11 % - 10 % ) = 1 % ( 700 $ )
  Proto je profit of STŘÍBRNÝCH agentů 700$.
 2. Vypočítejte profit z BRONZOVÉHO partnera. Váš BRONZOVÝ partner přispěl částkou 16 000$. Z 16 000$ odečteme 3% rozdíl mezi hodnotou profitu levelu 4 a 2.
  ( GOLD - BRONZE ) = ( 11 % - 8 % ) = 3 % ( 480 $ )
  Proto je váš profit of tohoto partnera 480$.
 3. A konečně, spočítejme si profit od START partnera. Váš START partner přispěl částkou 3 000$. Ze 3 000$ odečteme 5% rozdíl mezi procenty profitu pro levely 4 a 1.
  ( GOLD - GLASS ) = ( 11 % - 6 % ) = 5 % ( 150 $ )
  Proto je profit od tohoto partnera 150$.
 4. Teď sečtěme celkový příjem vás a vaší struktury. Celkově za jeden měsíc práce ve ZLATÉM statusu je váš příjem 2 320$.
  700 $ + 480 $ + 150 $ + 990 $ = 2320 $

  Jedinečnost 10-úrovňového bonusového programu od Fic Club je v tom, že budete vydělávat od každého partnera uvnitř vaší struktury bez ohledu na jeho pozici ve struktuře.

  Každá investice zvýší váš obrat a posune vás výš v kariérním žebříčku a umožní vám vydělat ještě víc.